Historia

analyticalEngine1

 

Här är två röster från tidens ledande matematiker i Tyskland och Frankrike på 1700-talet, återupplivade med datorsimulering:

  1. Euler on Euler’s Equations
  2. D’Alembert on D’Alembert’s Paradox

Om datorns och beräkningsmatematikens historia:

  1. History of Computers and Computing (kort)
  2. History of Computers and Computing (längre)
  3. BBC History of Computers
  4. Babbage Difference Engine made with Lego
  5. Babbage Difference Engine in Motion

Om matematikens mysterium:

  1. The Math Mystery: Mathematics in Nature and Universe
Advertisements