Spel46: Micky Mouse Marathon

 

image

Vi programmerar ett spel som går ut på att med en viss given energimängd genomföra ett maratonlopp över kuperad terräng så snabbt som möjligt. Displayen visar hastighet, momentan energiförbrukning, total energiförbrukning och att man kan styra hastigheten genom framåt och bakåt knappar. Om den tillgängliga energimängden är förbrukad innan målgång kollapsar man och får bryta. Titta på ett sådant fall här. Man kan här få hands-on erfarenhet av begrepp som hastighet, kraft, arbete, energi och effekt = energi/tidsenhet.

Jämför med Running1 på App Store.

Template:

–Micky Mouse Marathon

displayMode(FULLSCREEN)

local aButton1,aButton2

function setup()

parameter.integer(“frameDelay”, 1,10,1)
animation={}

animation[1] = Animation({“Dropbox:MMicky1″,”Dropbox:MMicky2″,”Dropbox:MMicky3″,”Dropbox:MMicky4″,”Dropbox:MMicky5″,”Dropbox:MMicky6″,”Dropbox:MMicky7″,”Dropbox:MMicky8″,”Dropbox:MMicky9″,”Dropbox:MMicky10″,”Dropbox:MMicky11″,”Dropbox:MMicky12″,”Dropbox:MMicky13″,”Dropbox:MMicky14”},1)
animation[2] = Animation({“Dropbox:MMicky15″,”Dropbox:MMicky16″,”Dropbox:MMicky17″,”Dropbox:MMicky18″,”Dropbox:MMicky19″,”Dropbox:MMicky20″,”Dropbox:MMicky21″,”Dropbox:MMicky22″,”Dropbox:MMicky23”},10)

aButton1=Button(“Cargo Bot:Command Right”,vec2(600,100),10)
aButton2=Button(“Cargo Bot:Command Left”,vec2(500,100))
aButton3=Button(“Cargo Bot:Play Button”,vec2(100,100))
aButton4=Button(“Cargo Bot:Stop Button”,vec2(300,100))
aButton5=Button(“Cargo Bot:Replay Button”,vec2(800,100))

track={}
slope={}

c1=math.random(5,5)
c2=math.random(2,3)
c3=math.random(2,3)
c4=math.random(1,2)
c5=math.random(3,4)
c6=math.random(3,4)

n=0
m=0
N=0

x=1
vel=30
force=1
work=0
dt=0.01
start=0
stop=1
newtrack=0
t=0
delay=0

end

function draw()

background(170,200, 255, 255)

if stop==0 then
if delay<100 then
animation[2]:draw(x-5*slope[xfloor]+110,y-50)
delay=delay+1
else
sprite(“Dropbox:Micky23”,x+110,y-50,100)
fill(7, 6, 6, 255)
for i=1,1024 do
ellipse(i+100,50*track[i]+120,10)
end
end
end

if start==1 then

fill(12, 12, 12, 255)
text(math.floor(t),500,650)

if stop==1 then

if newtrack ==1 then
c1=math.random(5,5)
c2=math.random(2,3)
c3=math.random(2,3)
c4=math.random(1,2)
c5=math.random(3,4)
c6=math.random(3,4)
newtrack=0
end

for i=1,1024 do
track[i]=c1*math.sin(i*math.pi/1024)+c2*math.sin(2*i*math.pi/ 1024)+c3*math.sin(3*i*math.pi/1024)+c4*math.sin(4*i*math.pi/1024)
+c5*math.sin(5*i*math.pi/1024)+c6*math.sin(6*i*math.pi/1024)
end

for i=1,1024 do
slope[i]=c1*math.cos(i*math.pi/1024)+c2*math.cos(2*i*math.pi/1024)+c3*math.cos(3*i*math.pi/1024)+c4*math.cos(4*i*math.pi/1024)
+c5*math.cos(5*i*math.pi/1024)+c6*math.cos(6*i*math.pi/1024)
end

t=t+5*dt
fontSize(40)
fill(13, 15, 17, 255)
text(math.floor(t),500,650)
if x<950 then
x=x+vel*dt
xfloor=math.floor(x)
y=track[xfloor]*50+200
force=0.002*vel^2+slope[xfloor]
work=work+force*vel*dt
animation[1]:draw(x-5*slope[xfloor]+110,y-50)
end
if 0.05*work>300 then
animation[2]:draw(x-5*slope[xfloor]+110,y-50)
stop=0
end

fill(7, 6, 6, 255)
for i=1,1024 do
ellipse(i+100,50*track[i]+120,10)
end

fill(255, 0, 9, 255)
text(“Totalt arbete”,800,350)
rect(850,400,50,0.05*work)
fill(255, 0, 252, 255)
rect(800,400,50,0.2*force*vel)
text(“Arbete/tidsenhet=Effekt”,800,300)

fill(0, 216, 255, 255)
text(“Hastighet”,800,150)
rect(700,400,50,3*vel)
fill(0, 23, 255, 255)
text(“Kraft”,800,250)
if force>0 then
rect(750,400,50,5*force)
else
rect(750,400+10*force,50,-10*force)
end
fill(50, 255, 0, 255)
text(“Återstående Energi”,800,200)
rect(900,400,50,300-0.05*work)

end
end

aButton1:draw()
aButton2:draw()
aButton3:draw()
aButton4:draw()
aButton5:draw()
sprite(“Small World:Flag”,1000,300,100)
end

Animation = class()

function Animation:init(frames, delay)
self.frames = frames — table of sprite names
self.currentFrame = 1 — the current frame
self.frameDelay = delay — how many iterations of main draw loop before changing frame
self.count = 1 — keeps track of iterations passed
end

function Animation:draw(x, y)

print(m)
— Increment the counter
self.count = self.count + 1
— Check if frame should be updated
if self.count > self.frameDelay then
— Reset count and increment current frame
self.count = 1
self.currentFrame = self.currentFrame + 1
— Check if we’ve reached the last frame
if self.currentFrame > table.maxn(self.frames) then
— Back to first frame
self.currentFrame = 1
end
end
m=m+1/80

— Draw correct frame
sprite(self.frames[self.currentFrame], x, y,100)
end

function Animation:setFrameDelay(newDelay)
self.frameDelay = newDelay
end

function touched(touch)

if CurrentTouch.state==ENDED then

aButton1:touched(touch)
if (aButton1.selected==true) then
vel=vel+1
sound(“Game Sounds One:Knock 1”)
end

aButton2:touched(touch)
if (aButton2.selected==true) then
vel=vel-1
sound(“Game Sounds One:Knock 2”)
end
end

aButton3:touched(touch)
if (aButton3.selected==true) then
start=1
sound(“Game Sounds One:Knock 1”)
end

aButton4:touched(touch)
if (aButton4.selected==true) then
stop=0
sound(“Game Sounds One:Knock 2”)
end

aButton5:touched(touch)
if (aButton5.selected==true) then
newtrack=1
sound(“Game Sounds One:Knock 2”)
end
end

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s