Spel33: Rally

rally                                                      Följ rally från insidan

Vi programmerar enkelt rally där bilen styrs genom lutning av skärmen i x-led. Banans kurvor styrs av harmonisk svängning (sinus eller cosinus). Parametrar för kurvor D, tidsteg 1/N (hastighet) och effekt av skärmlutning. Jämför med Mechanics2 på App Store

Template: (Följ rally från insidan)

function setup()
print(“Road Racing”)
print(“Följ vägbanan genom lutning i x-led.”)
print(“Parametrar för väg D, tidsteg 1/N och effekt av lutning G.”)

parameter.number(“D”,0,100,8)
parameter.number(“N”,10,100,10)
parameter.number(“G”,10,100,40)
car=vec2(400,100)
road=100
roadv=-100
font(“AmericanTypewriter”)
fill(248, 2, 16, 255)
fontSize(100)
sound(“Game Sounds One:Wind 2”)

end

function draw()

dt=1/N
background(3, 3, 3, 255)
inside = readImage(“Dropbox:insideracingcar”)
stroke(223, 255, 0, 255)

for i=1,1000 do
road=road+roadv*dt
roadv=roadv-road*dt
strokeWidth(2+(D*i)/100)
line(road+200,-D*i+1050,road+200+0.3*D*i,-D*i+1050)
sprite(“Planet Cute:Wall Block Tall”,road+150,-D*i+1050,10+0.05*D*i)
sprite(“Planet Cute:Wall Block Tall”,road+250+0.3*D*i,-D*i+1050,10+0.05*D*i)
end

car=car+vec2(G*Gravity.x,0)
sprite(inside,car.x,car.y,40*D)

end

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s