Nya Läroplaner: Programmering

Regeringen har 2017-03-09 beslutat om nya läroplaner för programmering att ingå som del av undervisningen i främst matematik:

  • Algebra i årskurs 1–3: Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner. 
  • Algebra i årskurs 4–6 samt årskurs 7-9: Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i visuella/olika programmeringsmiljöer.
  • Problemlösning i årskurs 7–9: Hur algoritmer kan skapas, testas och förbättras vid programmering för matematisk problemlösning.

samt teknik:

  • årskurs1–3: Att styra föremål med programmering.
  • årskurs4–6: Att styra egna konstruktioner eller andra föremål med programmering.
  • årskurs 7–9: Tekniska lösningar som utnyttjar elektronik och hur de kan programmeras.
  • årskurs7–9:Egna konstruktioner där man tillämpar styrning och reglering, bland annat med hjälp av programmering. Hur digitala verktyg kan vara stöd i teknikutvecklingsarbete till exempel för att göra ritningar och simuleringar.

De nya läroplanerna gäller from ht 2017 och skall vara införda senast ht 2018.

 

Matematik-IT erbjuder en konkret realisering av de nya läroplanerna för matematik + programmering med nära koppling till natur (fysik, kemi, biologi) och teknik.

Att programmering nu ingår i matematikämnet innebär ett genomslag för Matematik-IT som paradigm för en syntes av matematik + programmering/beräkning.  När detta paradigm omsätts kommer att det driva en förändring av matematikämnet vad gäller både mål, mening, innehåll och form.

Matematikundervisningen står därmed inför en genomgripande reform.