Lärarkurs Lugnet 2-3/2 forts 1

Igår startade jag lärarkursen tillsammans med 12 lärare från förskola till åk4. Vi gick igenom den första delen programmet enligt tidigare post (1-3 plus inledning till 6).

Vi kom överens om att leka leken att lärarna var eleverna i skolan och jag skolläraren stående inför uppgiften att programmera datorspel med Codea. “Eleverna” lärde sig:

 • Codea reference/wiki/forum, function setup()…end, function draw()….end
 • print(“hej”), print(n), text(“hejhej”,100,100), text(n,400,500)
 • tilldelning: n=n+1, I=10
 • konstruktion av naturliga talen genom upprepning av +1
 • konstruktion av binära talen: 1+1=10 (2 möss blir en råtta..)
 • loop: for i=1,I do …. end
 • if-sats: if n==100 do …. end
 • konsolen, skärmen: 768 x 1024 pixlar
 • fix bild: sprite(“bildnamn”,100,200,50)
 • touch på skärmen med CurrentTouchstate.x
 • rörlig bild: sprite(“bildnamn”, n,500,100)
 • reflektion: if n==700 then vel=-vel end

Lärarna uppmanades att ge input genom att skriv kommentarer på bloggen.

Samtidigt får jag rapport att Skolverket enligt sitt regeringsuppdrag nu febrilt skriver nya läroplaner för att införa programmering och att mitt förslag att kombinera programmering med matematikundervisning i första hand (med många tillämpningar inom andra ämnen naturligtvis), verkar ha fått gehör.

Speciellt verkar tanken att införa programmeringsteknik som eget nytt ämne, vilket företrädare för datalogi vill se som ett uttryck för den stora betydelsen av “datalogiskt tänkande” i vår tid, inte vara aktuell.

Med programmering tillsammans med matematik kommer istället den stora betydelsen av  “beräkningsmatematiskt tänkande” i vår tid, att få genomslag.

Mitt mål är att Lugnets grundskola kommer att välja att inta en ledande roll i realiserandet av den nya läroplanen med programmering i matematikämnet, som snart kommer att gälla.  Här erbjuder Matematik-IT ett läromedel som utvecklats under lång tid och som direkt kan användas i praktiken.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s