Om Matematik-IT

Matematik-IT är ett reformprogram för matematikundervisning i grundskola och gymnasium, som bygger på en ny syntes av

  • formell matematik – algebra/geometri/analys
  • numerisk beräkning – datorprogrammering/kodning
  • tillämpning.

Matematik-IT erbjuder en konkret realisering av de nya läroplaner för matematik och teknik, som beslutades av Regeringen 2017-03-09 med programmering som nytt väsentligt moment i undervisningen. Matematik-IT bygger på reformprogrammet BodyandSoul för universitet och högskola och ger därigenom en sammanhållen utbildning över alla nivåer.

En översikt av olika aspekter av Matematik-IT ges under huvudmenyn. Med datorspel menas här regelstyrda interaktiva system i form av matematiska modeller för olika större eller mindre verkliga eller tänkta världar, som eleverna själva bygger genom programmering i lämplig datormiljö. I en serie poster Spel1, Spel2,… leds eleven till detta mål med start i det enkla.

Matematik-IT kommer att lanseras i appform på App Store där delar nu är tillgängliga.