Grunden

c1fullb

Här finns utförlig presentation av Matematik-IT i den form jag utvecklat för högskolan

Det anmärkningsvärda är att i princip samma program kan ges för grundskola/gymnasium i lätt förenklad modifierad form. Detta framgår av att läroplanen i princip är densamma för alla nivåer från grundskola till högskola.

Man kan jämföra med övningsämnen som gymnastik och musik där undervisningens form/innehåll i princip är oberoende av elevernas ålder.

Advertisements