Nationell IT-Strategi

iva-programmering-pa-schemat

Regeringen har givit Skolverket i uppdrag att föreslå nationella it-strategier för skolväsendet:

  • Satens skolverk ska föreslå nationella it-strategier för skolväsendet. Strategierna ska bidra till ökad måluppfyllelse och likvärdighet genom att den strategiska potential som it har tillvaratas i hela skolväsendet. Skolverket ska föreslå två it-strategier, dels en som vänder sig till förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet, grundskolan och motsvarande skolformer, dels en som vänder sig till gymnasieskolan, gymnasiesär- skolan och skolväsendet för vuxna.

Här är mitt brev 20/10 till Skolverket om Matematik-IT:

Till Skolverket

Jag framför härmed till Skolverket mitt förslag till nytt kärnämne Matematik-IT, som presenteras i detalj på https://matematikit.wordpress.comoch som jag nu testar vid Lugnets grundskola i Hammarby Sjöstad. Jag önskar presentera mitt förslag personligen vid möte med Skolverket.

Claes Johnson
prof em i tillämpad matematik KTH

Se också

Observera speciellt följande delar av Regeringens uppdrag till Skolverket:

  • Förslagen ska för grundskolan och motsvarande skolformer även inne- hålla: Förändringar i läroplaner och kursplaner för att förstärka och tydliggöra programmering som ett inslag i undervisningen.
  • användningen av digitala lärresurser, verktyg och arbetssätt i undervisningen.
  • Förändringar i läroplaner, kursplaner eller ämnesplaner för att tydliggöra skolans uppdrag att stärka elevernas digitala kompetens och innovativa förmåga, för att förbereda dem för ett aktivt deltagande i ett allt mer teknikorienterat arbets- och samhällsliv och för ett stärkt entreprenöriellt lärande.

Jämför med:

Swedsoft-Trippel Helix

Trippel Helix-projektet har av Vinnova fått i uppdrag att dels stötta detta arbete och dels skapa nationell samling kring frågor om innehåll och pedagogik vad gäller skolans digitalisering utifrån skolans, näringslivets, och akademins perspektiv.

Mitt förslag Matematik-IT har ännu inte av Trippel Heli uppfattats såsom både långt utvecklat och under pilotstudie vid Lugnets grundskola.

Huvudtanken i Trippel Helix är att marknadsföra begreppet “datalogiskt tänkande” som enligt enkäten från workshopen 160113 är föga känt, som ett mantra för programmering i skolan. Detta kan ses som en revirmarkering med avsikt att på sikt införa programmering som ett eget ämne i skolan. Mot detta står Matematik-IT där programmering i symbios sammankopplas med matematikämnet, där målet är en i grunden reformerad matematikundervisning.

I denna strid om programmeringens plats i akademi och skola har matematikersamhället varit passivt och inte förvaltat det guldägg som beräkningsmatematik och programmering   utgör utan istället hållit det tillbaka aktivt eller passivt. Detta är begripligt då beräkningsmatematik ger matematikämnet nytt innehåll, mål och mening, och därmed ifrågasätter värdet av mycken traditionell analytisk matematik, men det är olyckligt eftersom ett förlorat guldägg innebär en stor förlust.

Mitt förslag Matematik-IT bygger på “beräkningsmatematiskt tänkande” och har att tampas med mantrat av “datalogiskt tänkande” inom ett starkt datalogiämne allt under det att stödet från ett traditionellt matematikämne är obefintligt.

Skolverkets Översikt

Se också Skolverkets Översikt avseende forskning och erfarenheter kring programmering i förskola och grundskola där Matematik-IT omnämns på sida 13.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s