Swedsoft – Trippel Helix

Swedsoft – Trippel Helix

Trippel Helix-projektet har av Vinnova fått i uppdrag att dels stötta detta arbete och dels skapa nationell samling kring frågor om innehåll och pedagogik vad gäller skolans digitalisering utifrån skolans, näringslivets, och akademins perspektiv.

Mitt förslag Matematik-IT har ännu inte av Trippel Helix uppfattats såsom både långt utvecklat och under pilotstudie vid Lugnets grundskola. Men det kommer…Speciellt frågar Trippel Helix om vad och hur och det är precis det Matematik-IT ger konkreta svar på.

Huvudtanken i Trippel Helix är att marknadsföra begreppet “datalogiskt tänkande” som enligt enkäten från workshopen 160113 är föga känt, som ett mantra för programmering i skolan. Detta kan ses som en revirmarkering med avsikt att på sikt införa programmering som ett eget ämne i skolan. Mot detta står Matematik-IT där programmering i symbios sammankopplas med matematikämnet, där målet är en i grunden reformerad matematikundervisning.

I denna strid om programmeringens plats i akademi och skola har matematikersamhället varit passivt och inte förvaltat det guldägg som beräkningsmatematik och programmering utgör, utan istället hållit det tillbaka aktivt eller passivt. Detta är begripligt då beräkningsmatematik ger matematikämnet nytt innehåll, mål och mening, och därmed ifrågasätter värdet av mycken traditionell analytisk matematik, men är icke desto mindre olyckligt eftersom ett förlorat guldägg innebär en stor förlust.

Mitt förslag Matematik-IT bygger på “beräkningsmatematiskt tänkande” och har att tampas med mantrat av “datalogiskt tänkande” inom ett starkt datalogiämne allt under det att stödet från ett traditionellt matematikämne är obefintligt.

Advertisements