Spel52: Hoppande Apa

image

Inspirerade av de många spel som bygger på hoppande programmerar vi ett enkelt sådant spel, där vi använder physics.body samt body:applyLinearImpulse. Titta på ett fruktlöst försök här. Jämför med version på App Store.

Template:

supportedOrientations(LANDSCAPE_ANY)
displayMode(FULLSCREEN)

local box={}
local apa

function setup()

I=5
for i=1,I do
box[i] = physics.body(CIRCLE,20)
box[i].x=-100+200*i
box[i].y=math.random(20,300)
box[i].type = STATIC
box[i].restitution=0.5
end

apa = physics.body(CIRCLE,20)
apa.type = DYNAMIC
apa.x=110
apa.y=600

end

function draw()
sprite(“Dropbox:oceanisland”,400,400,1300)
fontSize(50)
fill(255, 8, 0, 255)
text(“Klicka på skärmen för att ge apan en kick!”,500,600)

fill(255, 0, 94, 255)
sprite(“Dropbox:Micky5”,apa.x,apa.y,50)
for i=1,I do
sprite(“Small World:Rock”,box[i].x,box[i].y,70)
end
end

function touched(touch)
if touch.state == ENDED then
apa:applyLinearImpulse(vec2(0,5))
end

end

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s