Om Matematik-IT

Matematik-IT är ett reformprogram för matematikundervisning i grundskola och gymnasium, som bygger på en ny syntes av

  • formell matematik – algebra/geometri/analys
  • numerisk beräkning – datorprogrammering/kodning
  • tillämpning.

Matematik-IT erbjuder en konkret realisering av de nya läroplaner för matematik och teknik, som beslutades av Regeringen 2017-03-09 med programmering som nytt väsentligt moment i undervisningen. Matematik-IT bygger på reformprogrammet BodyandSoul för universitet och högskola och ger därigenom en sammanhållen utbildning över alla nivåer.

En översikt av olika aspekter av Matematik-IT ges under huvudmenyn. Med datorspel menas här regelstyrda interaktiva system i form av matematiska modeller för olika större eller mindre verkliga eller tänkta världar, som eleverna själva bygger genom programmering i lämplig datormiljö. I en serie poster Spel1, Spel2,… leds eleven till detta mål med start i det enkla.

Matematik-IT kommer att lanseras i appform på App Store där delar nu är tillgängliga.

En vanlig reaktion från matematiklärare är att det inte finns utrymme för programmering i matematikundervisningen, vilken omfattar totalt 1125 timmar i grundskolan, eftersom den existerande läroplanen fyller det tillgänglig utrymmet med råge. Argumentet är att 1+1 = 2  och att 2 är större än 1. Programmering får helt enkelt inte plats. Om programmering skall ingå i matematik, så fordras betydligt fler timmar än 1125 (3 tim/vecka under 40 veckor i 9 år!).

Men det är inte alltid så att 1+1 = 2. Tex löses 1 kg socker i en liter vatten utan större volymsändring. Och det är detsamma med Matematik-IT: Genom att fullt integrera programmering och matematik får matematiken en turbo i form av datorberäkning och matematikundervisningen kan därmed utvidgas till betydligt rikare och stimulerande ängder. Detta framgår av läroplanen för Matematik-IT med realisering i sekvensen av Spel 1-50. Prova själv och se vad som kan vinnas med datorberäkning som turbo!

Men en sak är säker: Om programmering införs i matematikämnet på ett seriöst sätt och om därmed beräkningsmatematik får spelrum, då kommer matematikämnet att i grunden förändras vad gäller mål, mening, form och innehåll. Tänk på det!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s