Om Matematik-IT

Matematik-IT är ett reformprogram för matematikundervisning i grundskola och gymnasium, som bygger på en ny syntes av

  • formell matematik – algebra/geometri/analys
  • numerisk beräkning – datorprogrammering/kodning
  • tillämpning.

Matematik-IT erbjuder en konkret realisering av de nya läroplaner för matematik och teknik, som beslutades av Regeringen 2017-03-09 med programmering som nytt väsentligt moment i undervisningen. Matematik-IT bygger på reformprogrammet BodyandSoul för universitet och högskola utvecklat av ledande forskare och ger därigenom en sammanhållen utbildning över alla nivåer med i princip samma syntes av formell matematik (soul) och beräkning (body) bara i olika tappningar från grund till toppnivå. Det är den syntes som utgör grunden för IT-samhället och som dagens elever skall förberedas att möta.

En översikt av olika aspekter av Matematik-IT ges under huvudmenyn med Shortcut i sidomenyn till uppe till höger. Se också Kort Presentation.

Med datorspel menas här regelstyrda interaktiva system i form av matematiska modeller för olika större eller mindre verkliga eller tänkta världar, som eleverna själva bygger genom programmering i lämplig datormiljö. I en serie poster Spel1, Spel2,… leds eleven till detta mål med start i det enkla.

Matematik-IT kommer att lanseras i appform på App Store där delar nu är tillgängliga.

Matematik-IT är en syntes av matematik och programmering: Se en introduktion i denna menypost Allt ur +1.

Matematik-IT är konstruktiv matematik där eleverna själva hands-on genom datorprogram skapar alla matematiska objekt, vilket ökar både förståelse och användbarhet i tillämpning.

En vanlig reaktion från matematiklärare är att det inte finns utrymme för programmering i matematikundervisningen, vilken omfattar totalt 1125 timmar i grundskolan, eftersom den existerande läroplanen fyller det tillgänglig utrymmet med råge. Argumentet är att 1+1 = 2  och att 2 är större än 1. Programmering får helt enkelt inte plats. Om programmering skall ingå i matematik, så fordras betydligt fler timmar än 1125 (3 tim/vecka under 40 veckor i 9 år!).

Men det är inte alltid så att 1+1 = 2. Tex löses 1 kg socker i 1 liter vatten utan större volymsändring (och soppan blir godare åtminstone för unga sinnen och säkerligen mer näringsrik). Och det är detsamma med Matematik-IT: Genom att fullt integrera programmering och matematik får matematiken en turbo i form av datorberäkning och matematikundervisningen kan därmed utvidgas till betydligt rikare och mer stimulerande ängder. Detta framgår av läroplanen för Matematik-IT med realisering i sekvensen av Spel 1-50. Prova själv och se vad som kan vinnas med datorberäkning som turbo!

Men en sak är säker: Om programmering införs i matematikämnet på ett seriöst sätt och om därmed beräkningsmatematik får spelrum, då kommer matematikämnet att i grunden förändras vad gäller mål, mening, form och innehåll. Tänk på det!

Och titta här om Du vill få veta hemligheten varför det går att flyga, avslöjad med Matematik-IT.

Läs också Skolverkets rapport Översikt avseende forskning och erfarenheter kring programmering i förskola och grundskola med bl a följande avsnitt:

  • På Lugnets Skola i Hammarby Sjöstad pågår pilotprojektet IT-matematik20 i samarbete med Claes Johnson, professor i tillämpad matematik vid Chalmers Tekniska Högskola och Kungliga Tekniska Högskolan. I projektet används appen Codea. Johnson visar hur 10- åringar på Lugnets skola kan använda samma programmeringsspråk som studenter på Chalmers. Barnen utforskar programmering och prövar sig fram och kan med viss handledning såväl programmera spel, förstå spel och spela dem. Johnson tolkning är att detta beror på att datalogiskt tänkande ligger nära barns lek och dataspelande (Intervju, 2015-12-01). Tillsammans med andra forskare har Johnson skrivit fram ett förslag för ett nytt kärnämne där programmering integreras med matematik: IT-matematik21.

     

Här kan man läsa om historiken: Programmering på schemat (igen) – hur gick det till?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s